Siirry sisältöön
Kuorolaulajia, piirroskuva.
Juttutyyppi  Blogi

Naiskuoro kotoutumisen tukena

Järjestöjen ja yhdistysten rooli kotoutumisen tukena jää monesti varjoon, huomion keskittyessä julkisen sektorin kotouttamispalveluihin. Kuitenkin järjestöt ja yhdistykset ovat monesti maahan muuttaneiden arjessa mukana ja vaikuttamassa siihen, miten ihmiset löytävät paikkansa uudessa maassa. Naiskuoro Haneen laulaa kaipuusta ja ilosta sekä tuo naiset näkyväksi suomalaisessa yhteiskunnassa.

Järjestöjen rooli on tärkeä kotoutumisen alkuvaiheessa, mutta niistä voi muodostua myös tärkeä rooli kaikissa elämänvaiheissa. Osa järjestöistä perustuu vapaaehtoisuuteen, mutta järjestöillä on myös merkittävä työllistävä rooli sekä yhteiskunnallinen vaikuttamistehtävä.

Järjestöjen rooli omankielisen toiminnan tarjoamisessa maahan muuttaneille on tärkeä. Samasta kulttuuri- ja yhteiskunnallisesta taustasta tulevien kesken voidaan jakaa hankaliakin asioita ja käsitellä asioita sensitiivisesti.

Haneen-kuoro tuo iloa, vaihtelua, musiikkia ja yhdessäoloa naisten elämään pääkaupunkiseudulla.  Naiskuoro Haneen perustettiin vuonna 2016 alun perin tukemaan arabiankielisiä naisia uudessa kotimaassa. Jo varhaisessa vaiheessa järjestön toiminta alkoi keskittymään lauluun ja musiikkiin perustuvaan virkistystoimintaan. Musiikki ja tanssi tarjosivat  ”sielun ruokaa” uudessa kotimaassa. Musiikki on yhdistänyt ja levittänyt iloa naisten keskuuteen jo miltei kymmenen vuotta.

Järjestöjen rooli omankielisen toiminnan tarjoamisessa maahan muuttaneille on tärkeä.

Haneen-kuoron naiset kertovat, että kuorossa laulaminen on muodostunut eräänlaiseksi terapiaksi erityisesti sodan takia kotiseutunsa jättämään joutuneille ja vasta Suomeen tulleille naisille. Laulun avulla voi avata mielensä ja ajatuksensa vaikeillekin asioille.

Kuorossa toimiminen on yhdistänyt naisia, tukenut heidän identiteettiään, lisännyt hyvinvointia ja samalla antanut voimia tulla osaksi suomalaista yhteiskuntaa. Laulaminen on ollut myös osa naisten diasporaa ja lievittänyt kaipuuta kaukana asuvia perheenjäseniä ja sukulaisia kohtaan. Perinteisiä lauluja laulamalla on lievitetty nostalgiaa.

Laulu antaa naisille äänen, musiikin ja sanan

Laulu on ihmiselle väline ilmaista tunteita, omaa menneisyyttä ja tulevaisuutta. Laulu voi merkitä ihmiselle synnynnäistä ilmaisun muotoa, koska se on joukko lauseita ja sanoja, jotka ilmaisevat ajatuksia. Laulaminen on toisaalta universaalia ja ylirajaista ja samalla osa kansanperinnettä. Laulun sanotaan olevan ikkuna ihmisen sisimpään.

Haneen-kuorolaisille kuorossa laulaminen on merkinnyt osallisuutta. He uskovat, että kotoutumisen perusta on tieto ja tunne: tuntea toinen ihminen ja samalla tietoisuus siitä, että toinen ihminen tuntee minut. Laulaminen on auttanut pohtimaan ja määrittelemään uudelleen yhteisiä asioita uudessa kotimaassa.

Erilaiset taiteen muodot vaikuttavat ihmiseen positiivisesti ja antavat mahdollisuuden itsensä ilmaisuun monella tavalla. Musiikilla ja muilla taiteen lajeilla on usein voimaannuttava merkitys yksilölle. Kuoroharrastus on tuonut elämään lisäksi yhteisöllisyyttä. Kuorossa laulaminen on parhaimmillaan tuonut tunteen kuulumisesta yhteisöön, kun ympärillä oleva yhteiskunta on vieras ja toivo tulevaisuudesta on ollut epävarmaa.

Haneen-kuorossa laulavat naiset korostavat kuinka tutustuminen toiseen kulttuuriin on askel kulttuurienväliseen kunnioitukseen ja rauhaan maailmanlaajuisesti. Laulun merkitys on siis suuri. Naiset kertovat myös, että heille on tärkeää integroitua Suomeen ja samalla säilyttää oma kulttuurinen identiteetti ja yhteys omiin juuriin.

Osaksi suomalaista yhteiskuntaa ja osana syyrialaista globaalia yhteisöä

Haneen-kuoro on aktiivisesti suunnannut toimintaansa ulospäin osallistumalla erilaisiin tapahtumiin. Usein kuorolaulu on johtanut mukavaan ja rakentavaan vuorovaikutukseen yleisön kanssa. On muodostunut arvostava tuttuuden tunne yleisön ja kuorolaisten kesken. Merkittävää on, että ajan myötä pyynnöt kuoron esiintymisille ovat lisääntyneet ja monipuolistuneet.

Haneen-kuoro on aktiivisesti suunnannut toimintaansa ulospäin osallistumalla erilaisiin tapahtumiin.

Kuoro viettää vuosittain maaliskuussa kansainvälistä Naistenpäivää. Naistenpäivästä on muodostunut Haneen-kuorolle perinne, jolloin kuoro kokoontuu muiden järjestöjen ja yhdistysten kanssa juhlimaan ja laulamaan. Suomen itsenäisyyspäivänä kuoro on esiintynyt mm. Shaam ry:n järjestämässä juhlassa. Helsingin keskuskirjasto Oodissa järjestetty esiintyminen tarjosi avoimen tilan kohtaamiselle sekä vuorovaikutukselle yleisön kanssa. Esiintymiset Musiikkitalon Fest-tapahtumassa, vappujuhlassa Käpylässä sekä Helsingin Kaupunginmuseossa Taiteiden yössä ovat olleet kiinnostavia ja innostavia sekä kuorolaisille itselleen että tilaisuuksissa kuoroa kuulleelle yleisölle.

Koronan aikana laulamista jatkettiin verkkovälitteisesti. Esimerkin tästä tarjoaa video, joka on toteutettu osana Syyrian perinnön lauluprojektia, jossa laulaa 94 syyrialaista naista eri puolilta maailmaa.

Kirjoitus perustuu Donya Hajalin Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutuksessa suoritettuun kehittämistehtävään. Kehittämistehtävää varten on kuunneltu Haneen naiskuoron tarinoita ja laulua.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022101862420