Siirry sisältöön
Ihmisnappuloita verkostomaisessa muodostelmassa, piirroskuva.
Juttutyyppi  Blogi

Yhteiskunnallisten yritysten osaamista kehitetään eurooppalaisessa verkostossa

Yhteiskunnalliset yritykset tekevät liiketoimintaa ratkomalla yhteiskunnallisia ongelmia. Niin kuin perinteistenkin yritysten, niiden menestyksen ja toiminnan vaikuttavuuden avain on osaamisessa. Yhteiskunnallisten yritysten tulevaisuuden osaamistarpeita selvitetään ja kehitetään eurooppalaisessa verkostossa.

Yhteiskunnallisen vaikuttavuutensa ja vastuullisen toimintatapansa vuoksi yhteiskunnalliset yritykset on tunnistettu Euroopan tasolla keinoksi vastata YK:n 2030 kestävän kehityksen tavoitteisiin, edistää talouden digitaalista ja vihreää siirtymää sekä rakentaa kestävämpiä ja reilumpia yhteiskuntia. Jotta yhteiskunnallisten yritysten toiminta olisi menestyksekkäämpää, tulee niiden valmiuksia kehittää, saada alalle lisää toimijoita sekä kouluttaa uusia osaajia.

Yhteiskunnallisten yritysten tulevaisuuden tarpeita selvitetään ja kehitetään nyt laajassa eurooppalaisessa verkostossa Open Business for Community Development (OBCD) -hankkeessa. Yhteistyössä on mukana korkeakouluja, ammattioppilaitoksia sekä yhteiskunnallisia yrityksiä Kreikasta, Italiasta, Espanjasta ja Suomesta. Kesällä käynnistyneen hankkeen toimintaan on lähtenyt Suomessa mukaan 11 organisaatiota.

Mitä osaamista yhteiskunnalliset yritykset tarvitsevat?

Ensimmäiseksi yhteiskunnallisille yrityksille on toteutettu syksyn aikana Euroopan laajuinen kartoitus, jossa selvitettiin yritysten tulevaisuuden osaamistarpeita sekä alalle nousevia uusia ammatteja. Tulokset julkaistaan maaliskuussa ja tunnistettujen tarvittavien taitojen pohjalta lähdetään kehittämään kahta uutta opinto-ohjelmaa toiselle ja korkea-asteelle. Kehitettävien koulutusten tavoitteena on soveltua opiskelijoiden lisäksi myös työelämässä oleville henkilöille.

Yhteiskunnallisten yritysten tulevaisuuden tarpeita selvitetään ja kehitetään nyt laajassa eurooppalaisessa verkostossa.

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on edistää vuoropuhelua korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten, ammattioppilaisten ja yhteiskunnallisten yritysten välillä ja päästä eroon hajanaisuudesta yhteisötalouden alalla. Neljän maan yhteistyöorganisaatioiden asiantuntemusta tullaan hyödyntämään tiiviisti koulutusten kehitystyössä, jotta ne vastaavat alan todellisiin tarpeisiin.

Kohderyhmälle järjestetään muun muassa palvelumuotoilutyöpajoja, joissa pureudutaan tarkemmin tavoiteltaviin opetussisältöihin ja -menetelmiin. Myöhemmin yritykset ja opiskelijat pääsevät osallistumaan myös koulutuspilotteihin, joita toteutetaan virtuaalisesti sekä live bootcampina Italiassa.

Avoimuutta toimintaan

Hankkeessa selvitetään myös, miten avoimen liiketoimintamallin (open business) näkökulmia ja lähestymistapoja voidaan hyödyntää yhteiskunnallisissa yrityksissä edesauttamaan yritysten liiketoiminnan ja niitä ympäröivien yhteisöjen myönteistä kehitystä. Suomessa vähemmän tunnettu toimintamalli tarkoittaa organisaatioiden rajat ylittäviä prosesseja, joissa jaetaan avoimesti ja maksuttomasti tietoa ja osaamista. Esimerkkinä toimii avoin lähdekoodi, jossa digitaalisia palveluita kehitetään ja tuloksia jaetaan ja hyödynnetään yhteisössä.

Toimintamalli edistää läpinäkyvyyttä, sidosryhmäyhteistyötä, yhteiskehittämistä ja vastuullista toimintaa. Yhteiskunnallisen yrityksen toimintaperiaatteet soveltuvat hyvin open business -ajatteluun, jossa avoin toiminta mahdollistaa ulkopuolelta tulevien ideoiden hyödyntämisen sekä omien hyödyntämättömien resurssien jakamisen ulkopuolelle.

Kun useat eri organisaatiot työskentelevät saman asian eteen ja jakavat asiantuntemustaan ja resurssejaan, saadaan aikaan suurempaa tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta, verrattuna yksin toimivaan yritykseen. Tavoitetta edistämään kartoitetaan yhteiskunnallisen yrittäjyyden toimijoita ja luodaan alalle ekosysteemiä. Eri organisaatioiden välistä vuorovaikutusta ja uusien innovaatioiden syntymistä mahdollistamaan kehitetään ja testataan myös hub-toimintaa.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202301021070

Yhteiskunnalliset yritykset

  • Yhteiskunnallinen yritys harjoittaa liiketoimintaa yhteiskunnallisen tavoitteensa toteuttamiseksi ja käyttää suurimman osan voitostaan tavoitteensa edistämiseen.
  • Toiminnassa korostuu vastuullisuus, avoimuus ja läpinäkyvyys sekä hallintomallissa osallisuus ja demokratia.
  • Yhteiskunnallisten yritysten toimiala ja yhtiömuoto voi olla mikä tahansa.

Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö, 2021