Siirry sisältöön
Kädet pitävät sydäntä käsissään, kuvituskuva.
Juttutyyppi  Blogi

Kansalaisyhteiskunta otettava mukaan sote-palveluiden järjestämiseen

Sote-uudistuksen myötä toimintansa aloittaneet hyvinvointialueet järjestäytyvät parastaikaa tuottamaan palveluitaan. Kansalaisyhteiskunnan toimijoilla on merkittävä rooli niin ennaltaehkäisevien sote-palveluiden tuottamisessa kuin alueellisen elinvoiman kehittämisessä.

Sote-uudistus ja hyvinvointialueiden perustaminen ovat tarkoittaneet uudenlaista järjestäytymistä myös sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisen osalta. Sote-palvelut ovat uudistuksen myötä siirtyneet monin paikoin kunnilta hyvinvointialueille. Hyvinvointialueiden ja kuntien työnajon muuttuminen luo uusia avauksia ja mahdollisuuksia yhteistyöhön kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa.

Kansalaisyhteiskunnan merkitys tunnistettava

Kansalaisyhteiskunnan edustajat, kuten järjestöt, paikallisyhteisöt ja verkostot tuottavat monenlaisia hyvinvoinnin palveluita, jotka kohdentuvat erityisesti ennaltaehkäisevään hyvinvointityöhön. Esimerkiksi Diakin omistajaorganisaatiot, diakonia- ja diakonissalaitokset, ovat keskeisessä roolissa huolehtimassa kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ja julkisten palvelujen katvealueelle jäävien ihmisarvoisesta kohtelusta ja hoidosta. Merkittävää työtä tehdään myös seurakunnissa ja niiden diakoniatyössä.

Kansalaisyhteiskunnan edustajat, kuten järjestöt, paikallisyhteisöt ja verkostot tuottavat monenlaisia hyvinvoinnin palveluita, jotka kohdentuvat erityisesti ennaltaehkäisevään hyvinvointityöhön.

Kansalaisyhteiskunnan toimijoilla on usein myös alueellisesti vahvat ruohonjuuritason yhteydet, jotka helpottavat ja mahdollistavat kohtaamiset ja ihmisten tavoittamisen matalalla kynnyksellä. Kansalaisyhteiskunnan toimijat ovat usein mukana myös sosiaalisten innovaatioiden kehittämisessä, tuottamisessa ja levittämisessä alueilla ja kunnissa.

Tukea kansalaisyhteiskunnan toimijoille

Sote-palveluiden järjestämisessä ja tehostamisessa on tärkeää huomioida kansalaisyhteiskunnan toimijoiden tekemä tärkeä ja vaikuttava työ alueilla ja huomioida, että kansalaisyhteiskuntatoimijoita kuullaan päätöksenteossa ja palveluiden kehittämisessä.

Kuntouttava ja ennaltaehkäisevä työ on ensiarvoisen tärkeää, sillä se voi osaltaan helpottaa hyvinvointipalveluille aiheutuvaa kuormaa. Kolmannen sektorin toimijoiden (järjestöt, paikallisyhteisöt, verkostot) toimintaa tulee tukea ja entistä selkeämmin tunnistaa mahdollisuuksia, joissa hyvinvointialueet, kunnat ja kansalaisyhteiskunnan toimijat voivat tehdä yhteistyötä.

Kuntouttavan ja ennaltaehkäisevän terveystyön vahvistamisella voitaisiin välttää ihmisten ajautuminen hoitojonoihin ja tukea myös yhteisöjen hyvinvointia ja elinvoimaa.

 Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2023030329542