Siirry sisältöön
Nuolia eri suuntiin värikkäällä pohjalla, kuvituskuva.
Juttutyyppi  Blogi

Ajatuksista tekoihin – opiskelun kautta uudelle urapolulle?

Oletko alasi ammattilainen, jonka ajatuksiin on hiipinyt mietteitä uusista urapoluista? Mitä YAMK-opinnot vaatisivat? Onnistuisiko opiskelu työn ohella? Miten osaisit, pystyisit, jaksaisit? YAMK-opinnot haastavat mutta myös avaavat tien uusille urapoluille.

YAMK-opintoihin hakeutumisen taustalla on usein ajatus kehittää ja haastaa itseä. Päätös hakeutua opiskelemaan on monilla sama: omasta työstä on jo kertynyt kokemusta ja tulevaisuuden urapolut mietityttivät. Tässä blogissa avataan YAMK-opintojen haasteita ja mahdollisuuksia Diakin Monialainen ja yhteensovittava johtaminen -koulutusohjelman näkökulmasta.

Työelämän ja opiskelujen vuoropuhelua

Diakin tarjoamaa koulutusta arvostetaan, mikä on hyvä lähtökohta, kun tutkinnon turvin on ajatuksena etsiä uusia mahdollisuuksia työelämässä. Työelämän ja opiskelujen vuoropuhelu on ollut luonnollista, sillä opintokokonaisuudet ja tehtävät ovat hyvin työelämälähtöisiä. Huomionarvoista on, että opintokokonaisuuksia voi valita itseä kiinnostavista aiheista ja siitä lähtökohdasta, mikä tukisi omaa kehittymistä. Koko opiskelujen ajan opintokokonaisuuksien rinnalla kulkee kantava ajatus siitä, kuinka kehittää itseä sosiaalialan asiantuntijana. Opinnot vahvistavat asiantuntijuutta sekä intoa haastaa itseään välillä vaikeissakin asioissa.

Opiskelu haastaa

YAMK-tutkinnon opiskelu on vaativaa, mutta myös antoisaa. Se vaatii itsensä johtamisen taitoja, aikataulujen hallintaa sekä työn, opiskelun ja vapaa-ajan yhteensovittamista. Kun edellisistä opinnoista on jo aikaa, vaati pelkästään opiskelutekniikoiden ja sähköisen oppimisalustan haltuun ottaminen opintojen alussa työtä. Myös tieteellisen tekstin kirjoittamista voi joutua palauttelemaan mieleen, mutta opinnot tarjoavat siihen myös kertausta. Tehtävien palautukset ja ryhmätöiden aikatauluttaminen haastavat. Aikatauluista kiinni pitämällä opinnot etenevät kuitenkin usein suunnitelmien mukaisesti.

Uusia avauksia

Opinnot avaavat myös uusia ystävyyssuhteita tarjoavat mahdollisuuden kuulla kanssaoppijoiden uratarinoita. Erilaisissa ryhmissä toimiminen ja oman oppimisen reflektointi ovat merkityksellisiä kokemuksia. Yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa erilaisten tehtävien työstäminen toteuttaa  opintokokonaisuuden kantavaa ajatusta siitä, kuinka kehittyä monialaisten verkostojen asiantuntijoiksi.

Opinnot sopivat hyvin aikuiselle, työelämässä olevalle opiskelijalle.

Opinnot sopivat hyvin aikuiselle, työelämässä olevalle opiskelijalle. Esimerkiksi Monialaisen ja yhteensovittavan johtamisen YAMK-tutkinto toteutetaan kokonaan etänä. Opinnot on suunniteltu niin, että pienillä järjestelyillä ja työnantajan joustolla opintojen suorittaminen työn ohella on onnistunut melko hyvin. Tukea opiskeluun tarvitaan myös lähipiiriltä, mutta ratkaisevaa on oma motivaatio ja asenne: opiskelu on minun omaa aikaani, opiskelen itseäni ja uraani varten.

Mahdollisuus kehittää osaamista

Työelämän jatkuva muutos vaatii itsensä kehittämistä ja uuden opettelua. Oman osaamisen tunnistaminen ja itselleen merkityksellisten osaamisalueiden kehittäminen on tärkeää. Työelämässä on tähän monia mahdollisuuksia, esimerkiksi hanketyössä tai erilaisten projektien kautta.

YAMK-opinnot tarjoavat mielenkiintoista opiskeltavaa, mikä voi auttaa myös oman urapolun löytämisessä. Opinnot auttavat valmistamaan uusiin haasteisiin työelämässä sekä siirtymään urapolulla eteenpäin. YAMK-opintoja miettivän kannattaa lähteä rohkeasti mukaan.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20231010139494