Siirry sisältöön
Nuoria ihmisiä tasapainoilemassa jäällä, kuvituskuva.
Juttutyyppi  Blogi

Nuorten hyvinvoinnissa havaittavissa käänne parempaan

Zekki Suomi -aineisto tarjoaa positiivisen pilkahduksen nuorten hyvinvoinnin karujen lukujen jatkuvaan virtaan ja antaa viitteitä siitä, että nuorten hyvinvoinnin pohjakosketus olisi saavutettu.

Syksyn 2023 aikana Zekki.fi -digipalveluun kerättyjen 15–25-vuotiaiden vastausten mukaan kaikissa ikäryhmissä, kaikilla hyvinvointialueilla ja sekä nuorten naisten, miesten ja muunsukupuolisiksi itsensä ilmoittaneiden koettu hyvinvointi näyttäisi parantuneen vuoden 2022 pohjalukemista. Muutos ei ole suuri, mutta systemaattinen kaikilla hyvinvoinnin osa-alueilla.

Zekki Suomi -infograafi havainnollistaa muutosta.

Tyytyväisyys elämään parantunut

Tyytyväisyys elämään sekä yksittäisiin hyvinvoinnin tekijöihin on parantunut kautta linjan, kaikilla elämän osa-alueilla ja kaikkien sukupuolten mielestä. Selkein positiivinen muutos on tapahtunut tyytyväisyydessä sosiaalisiin suhteisiin. Perheeseen hyvin tyytyväisten osuus on kohonnut viisi prosenttiyksikköä 64 prosenttiin samalla kun tyytymättömien osuus on pienentynyt kolme prosenttiyksikköä 18 prosenttiin.

Tyytyväisyys elämään sekä yksittäisiin hyvinvoinnin tekijöihin on parantunut kautta linjan, kaikilla elämän osa-alueilla ja kaikkien sukupuolten mielestä.

Luotettavien ystävien määrään tyytyväisten osuus kasvoi kuudella prosenttiyksiköllä 52 prosenttiin ja tyytymättömien osuus pieneni neljällä prosenttiyksiköllä 31 prosenttiin. Myös arjen sujumiseen tyytyväisten osuus on lisääntynyt neljällä prosenttiyksiköllä 39 prosenttiin ja tyytymättömien osuus on pienentynyt kolmella prosenttiyksiköllä 35 prosenttiin.

Syytä juhlaan ei vielä kuitenkaan ole, sillä edelleen lähes kaksi kolmasosaa Zekki.fi-sivuilla 3X10D-elämäntilannemittariin vastanneista 15–25-vuotiaista nuorista tarvitsi tukea itsetunnon ja resilienssin vahvistamiseen ja elämään tyytyväisyys jää reilusti alle aikuisväestön tyytyväisyyden.

Tukea tarvitaan matkalla aikuisuuteen

Jos olet aiemmin kuullut lauseen: ”Valtaosalla nuorista menee hyvin” jatkettakoon sitä seuraavasti: ”mutta tukea ja kannustusta tarvitaan matkalla aikuisuuteen”. Suurin osa nuorista kaipaa vahvistusta omaan pärjäämiseen ja kykyä vaikeuksien voittamiseen. Näitä pitäisi siis pystyä vahvistamaan kaikkien nuorten arjessa. Sukupuolten väliset hyvinvointierot ovat huomattavia ja erityisryhmien, kuten muunsukupuolisten nuorten hyvinvoinnin vahvistamiseen on syytä kiinnittää erityistä huomiota.

Noin joka viides nuori tarvitsee tukea monella eri elämänalueella. Tämä tarkoittaa sitä, kaikissa nuorten palveluissa on syytä huomioida nuoren elämän kokonaisuus ja tarjota tarpeeseen vastaavaa tukea. Jos sitä ei löydy palvelun omasta työkalupakista, voi esimerkiksi Zekki.fi-palvelun laaja nuorten tukipalveluiden verkosto olla avuksi. On myös syytä muistaa, että mielen hyvinvoinnin tukeminen ja mielen ongelmina ulospäin näyttäytyvät tuen tarpeet eivät aina vaadi mielenterveyden ongelmien hoitamiseen perehtynyttä erityisosaajaa. Usein vain juurisyihin pureutumalla voidaan saavuttaa vaikuttavuutta.

Vaikka tuen tarve on edelleen suurta ja nuorten hyvinvoinnin eteen on tehtävä urakalla töitä, niin ehkä uskallamme jo nähdä tulevaisuuden, jossa koronan jälkimainingit laantuvat ja Ukrainan sodan aiheuttama synkkä pilvi nuorten tulevaisuuden luottamuksen yltä haihtuu.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202401173075

Mikä Zekki Suomi -infograafi?

Zekki Suomi -infograafi toimii ajantasaisena nuorten hyvinvoinnin tilannekuvan tuottajana ja nuorten hyvinvoinnin ja tuen tarpeiden ilmapuntarina. Zekki Suomi -infograafiin poimitaan tiedot Zekki.fi-digipalvelusta. Zekki-digipalvelu kysyy nuorilta, miten menee. Se on kansainvälisesti ja kansallisesti palkittu sosiaalinen innovaatio, joka yhdistää nuoret ja tukipalvelut. Samalla se tuottaa ajantasaista tietoa 15–25-vuotiaiden nuorten hyvinvoinnista kokonaishyvinvointia kartoittavan 3X10D-elämäntilannemittarin avulla.

Zekki-palveluun tullaan joko suoraan tai nuorille tukea tarjoavien sivustojen kautta, joita on noin 150. Ikänsä ilmoittaneiden itsearvioita on Zekkiin tallentunut yli 38 000 kappaletta. Syksyn 2023 aikana Zekissä itsearvion teki yhteensä 7 650 nuorta, joista tyttöjä /naisia 4 731 ja poikia/miehiä 2 322 sekä muunsukupuolisia 281. Vastauksia kertyi kaikilta hyvinvointialueilta ja yhteensä 243 kunnasta.

Zekki-digipalvelun vastaukset ovat tunnisteettomia.

Zekki Suomi -infograafia kannattaa hyödyntää tilannekuvana nuorten tuen tarpeista. Puolivuosittain päivittyvänä vertailukelpoisen tilannekuvan tuottajana se toimii hyvin nuorten hyvinvoinnin ilmapuntarina. Zekki Suomi -infograafi antaa yleisellä tasolla tiedon, mihin nuorten palveluissa työskentelevien tulisi kiinnittää huomiota. Sen perusteella voi hyvin tehdä toimenpiteitä, jotka perustuvat tutkimustietoon.

Luotettavamman ajantasaisen alueellisen tilannekuvan saamiseksi DiakHub tarjoaa ZekkiPro -järjestelmää ja asiantuntija-analyysiä.

Zekki Suomi -infograafiin pääset tutustumaan tilaamalla uutiskirjeen.