Siirry sisältöön
Kaksi ihmistä juttelee, keskellä kirjaimia ilmassa, piirroskuva.
Juttutyyppi  Kielitohtorin diagnoosit

Chat GPT 3.5 tekstinavauspreparaattorina

Organisaatioiden internetsivut ovat täynnä tekstiä, jonka tarkoituksena on kuvata organisaation toiminta mahdollisimman tehokkaana, järkevänä ja tarpeellisena. Tavoite onnistuu vaihtelevasti. Voiko tekoäly repiä palasiksi huonot tekstit?

On tunnettua, että kissan on nostettava häntänsä itse. Organisaatioiden on itse kiillotettava julkisuuskuvansa. Tähän tarvitaan sanoja ja fraaseja. Kriittisesti arvioiden kaikki itsetehostuksen kielelliset elementit eivät ole erityisen onnistuneita.

Tekoäly kilttinä tekstinavaajana

Chat GPT 3.5. sai tehtäväksi arvioida erään suuren julkisorganisaation etusivullaan käyttämän tekstin. Tekoäly vastasi muun muassa näin:

”… arvot korostavat sitoutumista avoimeen ja rehelliseen viestintään, vastuullisuutta toiminnassa sekä halua vaikuttaa myönteisesti ympäröivään yhteisöön ja ympäristöön. …  keskittyy ajankohtaisiin ja tulevaisuuden kannalta merkittäviin alueisiin. Näiden painopisteiden avulla … pyrkii vastaamaan muuttuvaan yhteiskunnalliseen tarpeeseen ja edistämään innovaatioita ja kestävää kehitystä…” (OpenAI, 2024.)

Chat GPT sai myös tehtävän arvioida seuraavaa kuvitteellista etusivun tekstiä:

”Organisaatiomme missio on tehdä paljon rahaa. Visiomme on tehdä vieläkin enemmän rahaa. Strategiamme on tehdä mitä tahansa, jotta voisimme tehdä aivan valtavan paljon rahaa.”

Tekoälyn ennaltaehkäisevää käyttöä organisaatiotekstien kirjoittajille voi suositella.

Arvio oli seuraavanlainen:

”Teksti kuvaa hyvin suoraviivaisesti organisaation tavoitteita ja toimintatapaa, mutta siinä ei korosteta muita päämääriä kuin rahan ansaitseminen. Tämä voi antaa kuvan organisaatiosta, joka panostaa ensisijaisesti taloudelliseen menestykseen muiden asioiden … kustannuksella. Vaikka taloudellinen menestys on tärkeää organisaatiolle, pelkkä rahan tavoittelu voi rajoittaa näkemystä…” (OpenAI, 2024.)

Edellisissä esimerkeissä tekoäly toki tuottaa pätevähköt analyysit, mutta jotain niistä jää puuttumaan. Arviot ovat liian kilttejä.

Tekoäly kriittisenä tekstinavaajana

Edellä esitetty ensimmäinen organisaatioteksti analysoitiin pyynnöllä: arvioi tämä teksti armottoman kriittisesti. Arvioissa todettiin esimerkiksi seuraavaa:

”… tavoitteeseen ei syvennetä, ja maininnat… ovat hyvin yleisellä tasolla. Arvojen konkreettinen merkitys ja soveltaminen päivittäisessä toiminnassa jäävät hämäräksi. …painoalueet ovat melko yleisluontoisia, eikä tekstissä käydä syvällisesti läpi, mitä konkreettisia tavoitteita tai tuloksia niiden saavuttaminen tarkoittaa organisaation kannalta. Yhteenvetona tekstissä on paljon sanahelinää ja epätarkkoja ilmauksia…” (OpenAI, 2024.)

Tämä analyysi on jo lähempänä kriittisen lukijan arviota. Organisaatiotekstistä ensimmäisenä ilmauksena todellakin tulee mieleen sanahelinä.

Toinen (kuvitteellinen) teksti saa karun arvion, jossa suoraan kyseenalaistetaan vain rahaa tavoittelevan organisaation moraali.

Armottoman kriittisesti pyydettiin myös arvioimaan eräs toisen organisaation sivulla oleva teksti, joka oli organisaatiojargonia, jonka tarkoitus on ilmeisesti olla työntekijöitä jotenkin jännittävästi innostava teksti. Tekoälyn analyysi oli seuraava:

”Kokonaisuudessaan teksti vaikuttaa sekavalta ja epäselvältä. Tekstin sävy on epäammattimainen, ja se jättää paljon tulkinnanvaraa.” (OpenAI, 2024.)

Kriittinen lukija oli koko lailla samaa mieltä.

Jäähyväiset huonoille organisaatioteksteille

Chat GPT 3.5 pystyy uskottavasti ampumaan alas huolimattomasti ja epämääräisesti kirjoitetut organisaatiotekstit, kun sille annetaan ohjeet olla riittävän suorasanainen. Chat GPT:n tehdasasetuksena vaikuttaa nimittäin olevan kohtelias neutraalius, ja se on tarvittaessa kytkettävä pois päältä. Chat GPT 3.5 on pakotettava olemaan riittävän kriittinen.

Tekoälyn ennaltaehkäisevää käyttöä organisaatiotekstien kirjoittajille voi suositella: jos oma teksti (josta tekoäly on esittänyt vakavaa kritiikkiä) tuntuu edelleen sellaisenaan julkaisemisen arvoiselta, se pitää julkaista. Muutoin kannattanee vielä harkita. Tuotetaan parempia organisaatiotekstejä – jokuhan niitä kuitenkin ainakin joskus lukee.

Lähteet

OpenAI. (2024). [Versio 3.5] ChatGPT. https://openai.com/chatgpt

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202402126658