Siirry sisältöön

Teemat Vuorovaikutus on kohtaamista

Monilla ryhmillä ei ole tasavertaisia kohtaamismahdollisuuksia muun väestön kanssa yhteisen kielen puutteen vuoksi. Viittomakielen ja puhevammaisten tulkkien sekä asioimistulkkien apu on tärkeää monelle. Maahanmuuttajat tarvitsevat tukea suomen kielen oppimiseen. Tämä teemanumero pureutuu kielellisen tasavertaisuuden edistämiseen.

Vuorovaikutuksen mahdollistajat