Siirry sisältöön
Juttutyyppi  Blogi

Kohtaamispaikkaa nuorille Kiiminkiin

Yhdistämö-hankkeen tavoitteena on vahvistaa eri tavoin työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten aikuisten osallisuutta, toiminta- ja työkykyä. Yhtenä toimintamuotona on kehitetty Oulun Kiiminkiin kohtaamispaikkatoimintaa. Minkälaisia kokemuksia kohtaamispaikasta on tähän mennessä saatu?

Kiiminki sijaitsee Oulun keskustasta noin 20 km itään.  Fyysiseksi toimintapaikaksi kohtaamiselle valikoitui sijainniltaan keskeinen Kiimingin Syke-talo. Oulun kaupunki antoi tilan hankkeen käyttöön. Hankkeen työntekijän kanssa kohtaamispaikassa nuoria tapaa työntekijä Oulun kaupungin etsivästä nuorisotyöstä.

”Se luo uusia sosiaalisia toimia minulle ja saa ulos talostani.”

Tavoitteena on kehittää kohtaamispaikkatoimintaa yhteistyössä alueen nuorten aikuisten ja eri sektoreiden toimijoiden, kuten kunnan viranomaisten, järjestöjen, yhteisöjen, seurakunnan, julkisten ja yksityisen puolen toimijoiden, yhteistyönä. Toimijat on kutsuttu mukaan kaikkiin yhteiskehittämisen työpajoihin, joita on tähän mennessä pidetty neljä. Työpajoissa on kehitetty ja arvioitu kohtaamispaikan toimintaa. Tavoitteena on kehittää matalan kynnyksen kohtaamispaikka nuorille.

Markkinoinnilla alkuun

Kohtaamispaikkaa on mainostettu huhtikuusta 2021 lähtien viikoittain Facebookissa ja Instagram. Myös Rantapohja-paikallislehti uutisoi kohtaamispaikasta etusivullaan.

”Tärkeää toimintaa, minua henkilökohtaisesti auttanut pääsemään päivärytmilliseen elämään vähän kiinni.”

Ajatuksena oli, että nuorten läheiset voivat välittää tietoa kohtaamispaikasta nuorille. Lisäksi hanke jalkautui Kiimingin keskustaan kertomaan hankkeesta ja kyselemään asukkailta ajatuksia paikan kehittämisestä. Paikka oli jo tuttu osalle kiiminkiläisistä  ja sen kehittämistä pidettiin hyvänä ajatuksena.

Työpajoilla yhteiskehittämistä

Kehittämistyötä on tehty työpajoissa, joissa on käynyt nuoria aikuisia, kunnan, seurakunnan ja SPR:n toimijoita. Osalle nuorista on ollut haastavaa tulla yhteiskehittämisen työpajoihin. Muita alueen toimijoita ei ole vielä saatu riittävästi mukaan. Pienillä paikkakunnilla yhdistysten ja järjestöjen toiminta on pienimuotoisempaa kuin kaupungin keskustassa ja vaikka kiinnostusta olisikin, resursseja ei ehkä ole riittävästi.

”Mukawat ohjaajat.”

Koronarajoitusten vuoksi loppukeväällä 2021 kohtaamispaikassa edellytettiin ilmoittautumista etukäteen. Syksyllä ilmoittautumisesta luovuttiin koronarajoitusten lievennyttyä. Tavoitteena oli myös madaltaa kynnystä tulla paikalle ilman ennakkoilmoittautumista.

Työpajoissa suunniteltua toimintaa toteutettiin kohtaamispaikalla syksyllä 2021. Järjestettiin Fab Lab -digitaalisen pienvalmistuksen työpajoja (Make4Change-hankkeen vetämänä), tunnetaitoja kehitettiin SPR:n ohjaamana, seksuaaliterapeutti piti keskustelun seksuaalisuudesta ja kokemustoimijat osallistuivat kohtaamispaikan toimintaan. Lisäksi tehtiin retki Koiteliin. Kaikki toiminnot arvioidaan toimintoja seuraavassa yhteiskehittämisen työpajassa joulukuussa 2021.

Nuorille tukea osallistumisen

Osa kohtaamispaikkaan säännöllisesti osallistuneista nuorista ovat tulleet Yhdistämö-hankkeen yksilötyön kautta ja yksilötyön työntekijän tukemana. Kohtaamispaikkaan tulemisen kynnystä on madallettu siten, että esimerkiksi erään nuoren toiveesta häntä on menty vastaan Sykkeen ovelle tai parkkipaikalle ennen kohtaamista.

”Aamupala, suunniteltuja tekemisiä, käynnit muualla (esim. koitelissa).”

Loka-marraskuussa 2021 järjestettiin kohtaamispaikassa käyneille nuorille arviointikysely toiminnasta. Tyytyväisyydestä saatiin keskiarvoksi 4,5 asteikolla 1– 5. Kaikki vastaajat suosittelivat toimintaa. Nuorten mukaan paikassa on helpompaa olla, kun on jotain toimintaa, olennaista olisi käsillä tekeminen. Kohtaamispaikkaa pidetään avoinna joka torstai klo 10– 12. Välillä nuoret ovat kommentoineet aikaista ajankohtaa. Toisaalta varhainen aika auttaa päivärytmiin pääsemisessä.

Kehittämisehdotuksia

Ponnistuksista huolimatta kävijöiden määrä ei ole kuitenkaan kasvanut riittävästi. Lisäksi eri toimintoja edustavien ohjaajien osallistuminen ja toiminnan järjestäminen ei kaikille nuorille tuntunut omanlaiselta; he kohtaisivat mieluiten kohtaamispaikassa tuttuja ohjaajia.

”Aamupala tarjoilu ja erinlaiset virikkeet on ollu mukava juttu ja kaikki toiminta mitä tehty niin on vähän auttanut tulemaan kuoresta ulos, mutta henkilökohtaisesti hankalia tilanteita joka tapauksessa, ihan sama keitä siellä on paikalla.”

Kokemuksemme mukaan pienelle asuinalueelle ja asiakasmäärälle kannattaa suunnitella mahdollisimman laajasti nuoria kiinnostavia toimintoja. Siksi päätimme laajentaa  kohtaamispaikan markkinointia kaikille 18– 35-vuotiaille.  Jätämme viestinnässä myös pois kohderyhmän määritelmän ”nuoret, jotka eivät ole juuri nyt töissä tai opiskelemassa”, vähentääksemme leimautumisen pelkoa.

Aiomme myös kokeilla kohtaamispaikkaa verkossa. Kohtaamispaikassa on yleensä kaksi vetäjää, joista toinen voisi ottaa vastuulleen verkkoyhteyden. Näin voimme mahdollistaa osallistumisen myös kauempana asuviille, kuten Yli-Iissä tai Yli-Kiimingissä asuville ja heille, joilla on vaikeuksia lähteä kotoa. Verkon kautta nuori voi tutustua ohjaajaan ja muihin nuoriin, ja kynnys kohtaamispaikkaan tulemiseen voisi madaltua. Kohtaamispaikan kehittäminen jatkuu ja toiveena on, että kohtaamispaikan toiminta jatkuisi hankkeen jälkeenkin.

Nostot ovat työpajoihin osallistuneiden nuorten palautteita.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021121060061