Siirry sisältöön
Juttutyyppi  Blogi

Sosionomiopiskelijoiden käsityksiä syrjinnän ja rasismin vastaisesta työstä

Sosionomiopiskelijoiden opintoihin kuuluu perehtyminen moninaisuuden ja monikulttuurisuuden ammatillisuuden rakentumiseen. Minkälaisia ajatuksia aiheesta heräsi sosionomiopiskelijoiden parissa?

Moninaisuuden ja monikulttuurisen ammatillisuuden perusteet -opintojaksolla opiskelijoiden tehtävänä on kirjoittaa blogikirjoitus aiheella ”Syrjinnän ja rasismin vastainen työ. Tässä blogikirjoituksessa tarkastelen kymmentä blogikirjoitusta, joiden kirjoittamiseen osallistui 28 sosionomiopiskelijaa vuonna 2021.

Syrjinnän tunnistaminen työelämässä

Opiskelijat käsittelivät syrjintää ja rasismia yhteiskunnan, palveluiden, työyhteisön, työntekijän ja asiakkaan näkökulmista. Yhdenvertaisuuslaki luo puitteet yhdenvertaisuudelle, mutta miten tiedostaa, ennaltaehkäistä, toimia ja puuttua syrjintään ja rasismiin yhteiskunnassa ja työpaikoilla? Ratkaisuina puuttumiseen nähtiin ennen kaikkea koulutus, resurssit ja tutkimus.

Olennaista on, että työyhteisössä voidaan käsitellä avoimesti ennakkoluuloja ja asenteita.

Sosiaalipalveluissa huolenaiheena olivat yhdenvertaisuuden, saavutettavuuden ja itsemääräämisoikeuden toteutuminen käytännössä. Opiskelijat pohtivat, minkälaisia mahdollisuuksia työyhteisössä on edistää syrjinnän ja rasismin vastaista työotetta käytännössä.

Olennaista on, että työyhteisössä voidaan käsitellä avoimesti ennakkoluuloja ja asenteita. On tärkeää saada valmiuksia ja luoda työkaluja yhteiseen käyttöön. Johtajan rooli uusien työtapojen juurruttamisessa ja seurannassa on avainasemassa.

Sosionomeille keinoja puuttua syrjintään

Syrjinnän ja rasismin vastainen työote vaatii tietoja, taitoja ja ymmärrystä.

Sosiaalialan työntekijät tarvitsevat myös koulutusta siitä, miten tunnistaa ja käsitellä syrjinnän ja rasismin kysymyksiä työssään. Sosiaalityön ammattilaisilla on vastuu tehdä syrjinnän ja rasismin vastaista työtä oman esimerkin, avoimen dialogin, viestinnän ja reflektoinnin avulla työyhteisössä ja asiakkaiden kanssa.

Syrjinnän ja rasismin vastainen työote vaatii tietoja, taitoja ja ymmärrystä. Opiskelijat olivat huolissaan, että  käytännössä tarvittavaa osaamista ja työkaluja ei vielä ole riittävästi. Tulevina sosionomeina he haastavat itseään ja muita toimimaan eettisesti ja vastuullisesti työyhteisön jäseninä ja asiakkaiden yhdenvertaisuutta edistäen. Välinpitämättömyys ja ongelmien ohittaminen ei riitä.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021121060069