Siirry sisältöön
Juttutyyppi  Blogi

Psykologisen turvallisuuden voima työyhteisön uudistumisessa

Psykologisen turvallisuuden käsite on monien työelämän kehittäjien huulilla juuri nyt. Tutkimuksesta tiedetään, että sillä on positiivisia vaikutuksia työhön: paitsi luottamukseen ja sosiaalisiin suhteisiin myös innovatiivisuuteen ja tuloksellisuuteen. Pitkä ja kuormittava koronapandemian aika, Ukrainan kriisi ja muut huolestuttavat uutiset alleviivaavat entisestään psykologisen turvallisuuden ja inhimillisyyden tärkeyttä työssä.

Hyvinvoivan korkeakoulun yksi kivijaloista on hyvinvoiva henkilöstö. Hyvinvoinnin osa-alueita on monia, mutta olemme Diakissa päättäneet panostaa normaalien työhyvinvointitoimenpiteiden lisäksi psykologisesti turvallisen toimintakulttuurin kehittämiseen.

Työterveyslaitoksen mukaan psykologinen turvallisuus on ilmapiiri, jossa on mahdollisuus ottaa sosiaalisia riskejä turvallisesti ja pelkäämättä seuraamuksia. Tämä määritelmä toimii sateenvarjona teemalle ja kattaa työelämässä lähes kaiken toiminnan, jossa on sosiaalisia piirteitä.

Psykologisen turvallisuuden kehittäminen Diakin toimintakulttuurissa

Diakissa psykologisen turvallisuuden sateenvarjo on ehjä ja toimimme henkilöstönä sitä arvostaen. Ulkoisen toimintaympäristön muutokset heijastuvat kuitenkin myös työhön sekä työyhteisöön ja siksi psykologisen turvallisuuden kehittäminen toimintakulttuurissa ennakoivasti on tulevaisuuden hyvinvoinnin turvaamista.

Diakissa viime vuosien suuria muutoksia ovat mm. etä- ja hybridityön lisääntyminen, digitalisaation vauhdikas eteneminen, koulutuspolitiikan vaikutukset toimintaan sekä uuden kymmenvuotisen strategian toimeenpano. Näiden elementtien alla on paljon eri tasoja, jotka vaikuttavat jokaisen työntekijän työhön.

Psykologisen turvallisuuden voimaa lähdetään kehittämään yhdessä koko henkilöstön kanssa.

Psykologisen turvallisuuden voimaa lähdetään kehittämään yhdessä koko henkilöstön kanssa. Tulevan puolentoista vuoden aikana kehitämme toimintamalleja, joita jokainen pääsee jalkauttamaan omiin tiimeihin ja työympäristöihin. Toimintamallit tukevat ja edistävät psykologisen turvallisuuden toteutumista muutoksissa. Yhteiskehittämisen ja jalkauttamisen taustalla matkassa kulkee monimuotoinen oppiminen, tutkimustiedon ja arjen kokemusten dialogi.

Tällaisten toimintamallien kehittäminen on kansainvälisestikin uutta. Tutkimus ja erilaiset kokeilut antavat viitteitä siitä, millaiset käytännöt erityisesti edistävät psykologista turvallisuutta.

Mitä kehittämistyöllä tavoitellaan?

Kehittäminen etenee tunnistamalla vahvuudet ja esteet psykologisesti turvallisen toimintakulttuurin toteutumiselle. Luomme yhdessä käytäntöjä tukemaan vahvuuksia ja purkamaan esteitä.

Yhteiset kehitettävät toimintatavat voivat liittyä turvalliseen ja luottamukselliseen kommunikointiin, tiedon ja osaamisen jakamiseen sekä läpinäkyvyyteen. Psykologista turvallisuutta lisääviä käytäntöjä sisällytetään myös johtamiseen aiempaa vahvemmin.

Luomme yhdessä käytäntöjä tukemaan vahvuuksia ja purkamaan esteitä.

Työntekijöiden arjessa vaikutukset näkyvät niin, että uskallamme luottaa ja heittäytyä muutoksessa elämiseen, ja kokemus työyhteisöön kuulumisesta vahvistuu. Vaikutuksia voimme havainnoida esimerkiksi henkilöstötyytyväisyysmittauksissa sekä pidemmällä tarkasteluvälillä taloudellisen tuottavuuden mittareissa. Tutkimuskirjallisuuden (esim. Edmondson, 1999; Frazier ym., 2017) perusteella hypoteesi on, että hanke heijastuu myös opiskelijoihin ja organisaation keskeisiin sidosryhmiin.

Lähteet

Edmondson, A. (1999). Psychological safety and learning behavior in work teams. Administrative Science Quarterly, 44(2), 350–383.

Frazier, M.L., Fainschmidt, S., Klinger, R.L., Pezehkan, A. & Vracheva, V. (2017). Psychological Safety: A Meta-Analytical Review and Extension. Personnel Psychology 70(1), 113−165

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022022120057

Psykologisen turvallisuuden edistäminen Diakissa

  • Psykologisen turvallisuuden edistämistä varten Diakille on myönnetty Työsuojelurahaston (TSR) kehittämisavustus ajalle 1.3.2022-30.6.2023.
  • Kehittämishanke kulkee nimellä: Psykologisen turvallisuuden voima työyhteisön uudistumisessa.
  • Asiantuntijakumppanina toimii inhimillisestä kestävän työelämän tutkimusperustaiseen kehittämiseen erikoistunut CoHumans.
  • Työsuojelurahasto (TSR) on suomalaisen työelämän tutkimuksen ja kehittämisen rahoittaja. Diakin hakema kehittämisavustus on TSR:n yksi rahoitusmuoto, joka kohdistuu työyhteisöiden kehittämiseen ulkopuolisen asiantuntijan avulla. Kehittämishankkeet voivat liittyä esim. työturvallisuuden, työterveyden ja työkulttuurin kehittämiseen, työpaikkojen yhteisöllisyyden, esihenkilötyön ja strategiatyön kehittämiseen, työyhteisön hyvinvoinnin ja oppimisen parantamiseen, työympäristön ja työergonomian kehittämiseen.