Siirry sisältöön
Suomen kartta ja laatikoita tekstillä, piirroskuva.
Juttutyyppi  Blogi

Huono-osaisuus Suomessa -karttasivustoa hyödynnetään laajasti

Diakin kehittämä ja ylläpitämä Huono-osaisuus Suomessa -karttasivusto on ollut toiminnassa jo yli kaksi vuotta. Missä kaikkialla ja miten sivustoa on hyödynnetty? Sivuston monikäyttöisyys ja saama huomio puoltaa sivuston jatkokehittämistä.

Kun karttasivusto julkaistiin keväällä 2020, sen tarkoituksena oli tuottaa huono-osaisuudesta helposti omaksuttavaa tietoa, jota virallisten tilastojen numerosarjat eivät tarjoa. Sivusto esittää Sotkanetin tilastoihin pohjautuen indikaattoritietoa huono-osaisuuden eri ulottuvuuksista yli kymmenen vuoden aikaväliltä ja mahdollistaen vertailut hyvinvointialueista aina postinumerotasolle asti.

Kahden vuoden aikana sivuston toimintalogiikkaa on kehitetty, ja siihen on lisätty uusia ominaisuuksia. Viimeisin päivitys tehtiin alkuvuodesta 2022. Sivusto on vapaasti kaikkien käytettävissä, ja sen tuottamat kuvat ja alueprofiilit pystyy tallentamaan omaan käyttöön.

Karttasivusto on median suosikki

Yhtenä ajatuksena sivuston taustalla on ollut eriarvoisuuden näkyväksi tekeminen ja keskustelun herättäminen huono-osaisuudesta. Sivusto onkin kirvoittanut kiinnostusta tiedotusvälineissä, sillä sen avulla toimittajat ovat voineet verrata oman kotikunnan tai -seudun tilannetta koko maan keskiarvoon. Toimittajat eri puolilla Suomea ovat tähän mennessä kirjoittaneet 49 uutista karttapalvelun tietojen pohjalta (Kuvio 1).

Suomen kartta, jossa tekstilaatikoita. Tekstilaatikoissa nostoja erilaisista uutisotsikoista. Uutisotsikoiden aiheista kerrotaan tekstissä.

Kuvio 1. Karttasivustosta tehtyjä uutisjuttuja eri puolilta Suomea

Toimittajien näkökulmat koskevat oman alueen vertailua joko maan keskitasoon tai vierekkäisiin kuntiin sekä kuntien sisäisten erojen tarkastelua. Toimittajat ovat nostaneet esiin heikommassa asemassa olevien ryhmien osalta tärkeitä asioita, kuten itsemurhiin, päihteiden käyttöön tai lastensuojeluun liittyviä teemoja.

Huono-osaisuuden ilmentymien lisäksi muutamissa artikkeleissa on käännetty katse myös positiivisiin tekijöihin, kun jokin kunta tai alue on pärjännyt vertailussa hyvin. Sivuston tuottaman tiedon esittelyn lisäksi toimittajat ovat haastatelleet sekä paikallisia asukkaita että viranhaltijoita.

Karttasivusto palvelee erilaisia käyttäjiä tiedon lähteenä

Sosiaalipolitiikan näkökulmasta tehokkainta on kohdistaa toimenpiteitä heikoimmassa asemassa oleviin ryhmiin. Tästä näkökulmasta tarkasteltuna karttasivusto on palvellut tarkoitustaan. Sivustoa on käytetty muun muassa hyvinvointikertomusten ja -suunnitelmien laatimisessa Rovaniemellä sekä havainnollistamaan maakuntien huono-osaisuutta esimerkiksi Pohjois-Savossa.

Sosiaalipolitiikan näkökulmasta tehokkainta on kohdistaa toimenpiteitä heikoimmassa asemassa oleviin ryhmiin.

Erään arvion mukaan karttasivusto on tällä hetkellä paras käytössä oleva väline eriarvoisuuden alueelliseen tarkasteluun Suomessa. Sitä hyödynnetään muun muassa sisäisen turvallisuuden arvioissa, Terve Kunta -verkostossa, Kuntaliiton Sähköinen hyvinvointikertomus -työkalussa sekä lukuisissa hankkeiden suuntauksissa ja hankehakemuksissa.

Näiden lisäksi on yksittäisiä tutkimuksia tai selvityksiä, joissa on hyödynnetty sivuston tuottamaa tietoa. Näistä esimerkkinä voi mainita Lapin arjen turvallisuuden tiekartan sekä viime vuosien Diakoniabarometrit. Lisäksi olemme asiantuntijoina eri kokoonpanoilla kirjoittaneet sivuston pohjalta esimerkiksi hyvinvoinnin alueellisista eroista ja päihdepalvelujen eroista kuntien välillä.

Karttasivusto sopii opettajien apuriksi

Karttasivustoa on myös hyödynnetty opetuksessa. Sivuston toimintaa, käyttötapoja ja tuloksia on sovellettu muun muassa Diakin opetuksessa. Lisäksi sivustoon ovat tutustuneet Jyväskylän ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijat sekä Savonia-ammattikorkeakoulussa hyvinvointikoordinaattoreiksi kouluttautuvat YAMK-opiskelijat.

Karttasivusto on ollut oppimateriaalina lukion terveystiedon kurssilla, jolla opiskelijat tarkastelivat oman alueensa tilannetta ja vertailivat sitä muuhun Suomeen. Lisäksi he pohtivat, millaisia syitä ja seurauksia sivuston tiedoista paljastuu. Kurssin opettaja kertoi sivuston laatijoille, että karttasivuston huono-osaisuustiedot voisivat olla opetuksen lisäksi hyödyllistä taustatietoa myös opiskelijahuollolle, lukion vanhempainiltoihin sekä opetustoimelle ylipäätään.

Karttasivuston tulevaisuus

Sivusto on osoittanut potentiaalinsa, ja sen jatkokehittämiselle on useita mahdollisuuksia. Harkinnan alla on esimerkiksi sivuston tietojen laajentaminen työikäisistä muihin ikäryhmiin, kuten eläkeläisiin sekä lapsiin ja nuoriin. Pitkällä tähtäimellä haaveilemme myös hyvinvointia kuvastavien ja luontoympäristöön liittyvien tietojen lisäämisestä sivustolle.

Koska hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kuuluu tulevaisuudessa sekä kunnille että hyvinvointialueille, tiiviimpi yhteistyö näiden tahojen kanssa olisi paikallaan. Sivustoa olisi hyvä hyödyntää myös koulutuksessa enemmän. Huono-osaisuuden kitkeminen on joukkuepeliä, joten sen eri ulottuvuuksien tunteminen on hyväksi kaikille.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022101862418