Siirry sisältöön
Sirpa Ylönen istuu sohvalla.
Juttutyyppi  Ihmiset

”Olemme aidon työelämän kehittämisen äärellä”

DiakHub Itä-Suomi on Diakin koulutus- ja kehittämisyksikkö, jonka koulutus elää ajassa ja toimii läheisessä yhteistyössä alueen työelämän kanssa.

Sosiaalialan lehtori Sirpa Ylönen Diakin Pieksämäen-kampukselta kertoo, että ensi vuonna starttaava Diakhub Itä-Suomi on uusi, joustava verkkopainotteinen toimintamalli.

– Meillä Pieksämäen-kampuksella on perinteisestikin ollut monimuotokoulutusta, mutta nyt siis verkossa opiskelun osuus tulee olemaan vielä suurempi. Toki lähipäiviä on myös, eihän esimerkiksi sairaanhoitajakoulutus onnistuisikaan ilman niitä. Erityistä on, että lähikoulutusten paikkakunnat päätetään vasta edellisenä vuonna.

Toinen erityinen seikka mallissa on, että myöskään toteutuksen sisällöt eivät ole täysin lukkoon lyötyjä etukäteen vaan esimerkiksi oppimistehtäviä voidaan painottaa alueen kehittämistarpeen mukaan. Toki opinnoissa otetaan huomioon myös valtakunnalliset tutkintovaatimukset ja opetussuunnitelmat.

– Sairaanhoitajaopinnot ovat EU-direktiivien ohjaamaa, mutta pedagogiset ratkaisut ovat opiskelija- ja työelämälähtöisiä. Tärkeää on myös ottaa jo suunnitteluvaiheessa huomioon opiskelijoiden verkostoitumisen edistäminen ja opiskelijoiden omat verkostot työelämässä.

DiakHub Itä-Suomi tarjoaa tutkintoon johtavaa koulutusta. Tällä hetkellä suunnitelmissa on, että joka toinen vuosi käynnistyy terveysalan ja joka toinen vuosi sosiaalialan koulutus. Myös kirkollinen koulutus – diakonissan, diakonin ja kirkon nuorisotyön ohjaajan koulutus – sisältyy aina tarjontaan.

Sirpa Ylönen
DiakHub Itä-Suomen toimintamallissa opetuksen sisältöjä räätälöidään tarpeiden mukaan, kertoo Sirpa Ylönen.

Tärkeät yhteistyöverkostot

Olennainen osa mallia on työelämäyhteistyö, joka heijastuu opintojen sisältöön ja pedagogisiin ratkaisuihin. Yhteistyöhön haetaan uudenlaisia toimintamalleja.

– Oli paikkakunta sitten mikä tahansa, niin tavoitteena on luoda yhteistyöverkostoja ja sitä kautta löytää ne kehittämistarpeet, mihin voimme vastata alueella. Pyrkimyksenä on tehdä aiempaa suunnitelmallisempaa ja pitkäjänteisempää kehittämisyhteistyötä alueiden toimijoiden kanssa.

Olennainen osa mallia on työelämäyhteistyö, joka heijastuu opintojen sisältöön ja pedagogisiin ratkaisuihin.

Opiskelumallit kytkeytyvät alueen työelämän kehittämiseen.

– Mitä mahdollisuuksia se tarjoaakaan, että olemme aidon työelämän kehittämisen ja yritysten ajankohtaisten tarpeiden äärellä. Yhteistyöyrityksistä löytyy sitten myös harjoittelupaikkoja ja vaikkapa mentoreita opiskelijoille, Ylönen sanoo.

Tärkeitä kumppaneita koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa ovat myös hiippakunnat, hyvinvointialueet, järjestöt sekä muut alueen sote-toimijat.

Jatkuvaa oppimista

Opintojen suunnittelussa painotetaan jatkuvaa oppimista, joten opintojaksot ovat myös avoimen ammattikorkeakoulun puolella tarjolla. Tärkeänä nähdään myös erilaiset työelämälähtöiset täydennyskoulutukset, Sirpa Ylönen kertoo.

Kun koulutus ei ole kiinnittynyt yksiin seiniin, tarkoittaa se sitäkin, että opiskelijat pystyvät osallistumaan opetukseen laajemmalta alueelta. Pienryhmiä on kuitenkin tarkoitus perustaa alueellisesti.

– Tiimitehtäviä ei ole helppo tehdä verkossa, jos ei tunne toisia. Siinäkin tarvitaan pedagogista suunnittelua: että opiskelijat kokisivat olevansa turvallisessa, tarpeeksi pienessä porukassa. Hyviä käytäntöjä on jo olemassa ja niitä vielä kehitetään.

Sirpa Ylönen
Kun koulutus ei ole kiinnittynyt seiniin, opiskelijat pystyvät osallistumaan opetukseen laajemmalta alueelta, kertoo Sirpa Ylönen.

Valtakunnallinen DiakHub

DiakHub Itä-Suomessa tehdään tiivistä yhteistyötä valtakunnallisen DiakHubin kanssa. DiakHub on Diakin koordinoima foorumi, joka kokoaa yhteen sote-palveluiden tutkijat, kehittäjät, järjestäjät, tuottajat ja käyttäjät.

DiakHubin kehitystyö on huomattu jo Euroopan laajuisesti. Sen piirissä kehitetty Zekki, virtuaalinen hyvinvointipalvelu nuorille, palkittiin Euroopan parhaana sosiaalisena innovaationa vuonna 2021, ja se sai myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen TerveSos-palkinnon.

DiakHub Itä-Suomessa tehdään tiivistä yhteistyötä valtakunnallisen DiakHubin kanssa.

DiakHub Itä-Suomessa keskitytään kehittämään pedagogisia ratkaisuja työelämälähtöiseen tutkinto- ja täydennyskoulutukseen.

– Olemme tyytyväisiä, että meillä on tällainen kehittämisen mahdollisuus. Tämä on alueellisesti merkittävää Itä-Suomelle ja Keski-Suomelle, joista toiminta-alueemme pääosin koostuu, Ylönen sanoo.

DiakHub Itä-Suomi liittyy myös Diakin Pieksämäen-kampuksen organisaatiouudistukseen. Pieksämäen kampuksen työtiloja on supistettu, mutta se on edelleen toiminnassa.

Pitkän linjan diakkilainen

Sirpa Ylönen on sekä pitkän linjan diakkilainen että pitkän linjan pieksämäkeläinen. Hän on syntynyt Helsingissä, mutta muutti 12-vuotiaana Pieksämäen seudulle, isän suvun kotitienoille.

Taustaltaan Ylönen on kasvatustieteilijä, mutta opintoja löytyy myös muun muassa kaupalliselta alalta, yhteiskuntatieteistä, psykologiasta sekä työkokemusta vankeinhoidosta. Diakissa hän aloitti vuonna 1999.

Diakin Itä-Suomen kampuksella Ylönen on toiminut muun muassa lehtorina, harjoittelukoordinaattorina, opinto-ohjaajana, koulutussuunnittelijana sekä noin kymmenessä erilaisessa kehittämishankkeessa.

Hankkeet ovat liittyneet  muun muassa oppimisvalmiuksien kehittämiseen, työyhteisöjen moninaisuuden ja yhteiskuntavastuullisen työllistämisen kysymyksiin sekä luovien ja taidelähtöisten menetelmien osaamisen kehittämiseen.

– Olen kiitollinen monipuolisesta tehtäväkuvasta, se on sopinut minulle hyvin. Olen myös opetustyössä päässyt opettamaan laaja-alaisesti eri sisältöjä.

Sirpa Ylönen
Sirpa Ylösen päivät täyttyvät opetuksesta, ohjauksesta sekä erilaisesta kehittämis- ja suunnittelutyöstä.

Opetus alkaa Pieksämäellä ja Joensuussa

Ensi syksystä alkaen DiakHub Itä-Suomessa voi opiskella sairaanhoitajaksi Pieksämäellä sekä diakonissa-sairaanhoitajaksi Joensuussa.

– Jatkossa sijoituspaikat määräytyvät sen mukaan, mistä koulutustarpeet tulevat. Alueelliset vertaisopiskelijaryhmät voivat määräytyä alueellisesti sen mukaan, mistä opiskelijat tulevat.

Toistaiseksi Ylösen päivät täyttyvät opetuksesta, ohjauksesta sekä erilaisesta kehittämis- ja suunnittelutyöstä.

– DiakHub Itä-Suomen kehittäminen ja suunnittelu on pitkäjänteistä tiimityötä. Olemme yhteydessä alueisiin ja vierailemme eri paikkakunnilla sekä suunnittelemme opiskelijapalveluita. Markkinointi on olennainen osa uusiutuvaa toimintaa. On mielenkiintoista nähdä, paljonko hakijoita meille tulee.

Joustava toimintamalli vaikuttaa myös opettajien työn kokonaisuuteen.

– Aina tähän asti on tiennyt, että täällä se opetus alkaa! Nyt aikajänne on lyhyempi ja koulutukset voivat alkaa missä tahansa. On ajatuksellisesti iso muutos, että aina ei ole kiintopistettä. Toki olemme myös innostuneita kehittämään verkko-opetusta. Sekin on kiinnostavaa, että opetuksen sisältö voi vähän elää.

Sana-assosiaatio

Sirpa Ylönen vastasi 11 sana-assosiaatioon. Ajatusviivan vasemmalla puolella on sana ja oikealla puolella Sirpan vastaus.

Diak – lähellä ihmistä

Opiskelu – tekee hyvää

Ihminen – hyvässä ja pahassa

Työ – merkityksellisyys

Luonto – elämänvoima

Tulevaisuus – näköalat ja mahdollisuudet

Yrittäjyys – ahkeruus ja sinnikkyys

Ilmastonmuutos – yhteinen huoli

Joulu – rauhaa ja elämän perimmäisten kysymysten äärelle asettumista

Lumi – kauneus ja pehmeys

Talvi – rauhoittumisen aikaa