Siirry sisältöön
Ihmisiä pöydän ympärillä, piirroskuva.
Juttutyyppi  Blogi

Yhteiskehittämällä kestäviä ratkaisuja työllisyyteen

Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksen (YYO) yhtenä keskeisenä tehtävänä on lisätä osatyökykyisten työllistymistä. YYO on kerännyt ja arvioinut jo 80 osatyökykyisten työllisyyttä tukevaa, Suomessa kokeiltua mallia viimeisten 10 vuoden ajalta. Vaikuttavimpia malleja näistä yhdistää se, että ne on luotu yhteiskehittämällä.

Suomessa on suuri määrä ihmisiä, jotka rakenteellisista tai asenteista johtuvista syistä jäävät työmarkkinoiden ulkopuolelle. Tämä osatyökykyisten ja muuta tukea tarvitsevien ihmisten joukko on merkittävässä roolissa yhteiskunnan tavoitellessa 80 prosentin työllisyysastetta sekä ratkaisuja työttömyyteen ja työvoimapulaan.

Uusien työpaikkojen ja tekijöiden lisäksi tarvitsemme myös tukea, ohjausta, koulutusta, jatkuvaa oppimista sekä työtehtävien mukauttamista. Näin luomme työtä monimuotoisemmissa työyhteisöissä ja lisäämme kaikkien työntekijöiden hyvinvointia, jolloin työssä jatkaminen pidempään mahdollistuu. Samalla tämä kasvattaa kyvykkyyksiä, lisää osallisuutta ja on sekä yksilölle että yhteiskunnalle työttömyyttä kannattavampaa.

Muutamme rakenteita ja käytännön asenteita siitä, mitä työ ja työkyky ovat. Yksilön työkyky ei ole joko-tai, eikä se pysy vakiona. Työkyky vaihtelee, ja siihen vaikuttavat monet ulkopuoliset tekijät. Osatyökykyinen henkilö voi kuitenkin olla täysin työkykyinen silloin, kun hänen tehtävänsä ja työolosuhteensa on mukautettu yksilöllisiin voimavaroihin.

Yhteiskehittämällä vaikuttavimpia työllistämisen ratkaisuja

Työllistymistä tukevia menetelmiä on kehitetty vuosien varrella runsaastikin. Ongelmana on ollut toiminnan pirstaleisuus ja hankekeskeisyys. On saavutettu hyviä ja jopa erinomaisia tuloksia, mutta niiden juurruttaminen, puhumattakaan valtakunnallisesta levittämisestä, on jäänyt varsin vähäiseksi. Innovatiivisten, asiakaslähtöisten ja tehokkaiden toimintamallien skaalaaminen ja monistaminen olisi kuitenkin ensiarvoisen tärkeää. Yhteistyö, jossa ovat mukana työllistymistä tukevat palveluntuottajat, työnantajat ja työllistyvät henkilöt itse, on vaikuttava tapa kehittää kaikkia näitä tavoitteita toteuttavia toimintamalleja ja menetelmiä.

Työllistymistä tukevia menetelmiä on kehitetty vuosien varrella runsaastikin. Ongelmana on ollut toiminnan pirstaleisuus ja hankekeskeisyys.

Näin on toimittu KEIJO-kokemusasiantuntijakoulutus -, Tuettu keikkatyö- ja Paikka auki -malleissa. Yhteiskehittämiseen osallistuivat kokemusasiantuntijoina rikostaustaiset henkilöt, osatyökykyiset henkilöt – kuten mielenterveyden kuntoutujat – sekä haastavassa työmarkkina-asemassa olevat nuoret. Näissä malleissa kohderyhmien hyvinvointi, pystyvyyden kokemus ja työllisyys paranivat merkittävästi vastaaviin muihin työllistämismalleihin verrattuna.

Yhteiskunnallisissa yrityksissä ratkaistaan tämän ajan monimutkaisia haasteita

Tällä hetkellä yhteiskuntamme kohtaa useita, vaikeita haasteita samaan aikaan. Tarvitsemme kipeästi uusia tekijöitä sosiaali- ja terveysalalle, erityisesti moninaisiin hoivatehtäviin. Kasvava kiertotalouden ja uudelleenkäytön hyödyntäminen edellyttää ihmistyön lisäämistä, jota automatisaatio ja robotiikka eivät pysty paikkaamaan.

Harvaan asuttu Suomi tarvitsee uutta palveluiden vertaistuotantoa, joka vahvistaa paikallista toimijuutta ja kykyä vaikuttaa positiivisesti omaan tulevaisuuteen. Yhteiskunnalliset yritykset voivat tuoda panoksensa myös siihen, että kaikilla on pääsy digivihreään siirtymään. Yhteiskunnallisilla yrityksillä on potentiaalia vahvistaa suomalaista yhteiskuntaa siten, että kaikki väestöryhmät ja ihmiset tulevat huomioiduiksi. Kestäviä, osallisuutta ja hyvinvointia edistäviä ratkaisuja luodessaan ne lisäävät toivoa valoisammasta tulevaisuudesta.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022101862415

Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus (YYO)

  • Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksen (YYO) yhtenä keskeisenä tehtävänä on lisätä osatyökykyisten työllistymistä.
  • YYO on kerännyt ja arvioinut jo 80 osatyökykyisten henkilöiden työllisyyttä tukevaa, Suomessa kokeiltua mallia viimeisten 10 vuoden ajalta.
  • Työ jatkuu edelleen, ja tavoitteena on tunnistaa mahdollisimman monta sellaista toimintamallia, jotka ovat skaalattavissa laajempaan käyttöön.
  • Lisätietoja: yyo.fi