Siirry sisältöön

Teemat Yhdenvertaisia mahdollisuuksia

Sosiaalinen oikeudenmukaisuus tarkoittaa kaikkien ihmisten yhtäläisiä mahdollisuuksia onnistua elämässään. Suomi on monella mittapuulla sosiaalisesti oikeudenmukainen yhteiskunta, mutta edelleen on paljon ryhmiä, joilla yhdenvertaiset mahdollisuudet eivät kaikilta osin toteudu. Tämä teemanumero tuo esiin näitä ryhmiä sekä ratkaisuehdotuksia sosiaalisen oikeudenmukaisuuden parantamiseksi.

Sosiaalinen oikeudenmukaisuus on kaikkien ryhmien huomioimista