Siirry sisältöön

Kirjoittaja Jari Helminen

Kirjoittaja on Diakin sosiaalialan yliopettaja (YTT), jonka kiinnostuksen kohteita ovat sosiaalialan ammattikorkeakoulutus ja sosionomi (AMK) -tutkinnon suorittaneiden ammatillinen osaaminen ja asiantuntijuus sekä sosiaalialan työmuodot, eritoten sosi-aaliohjaus. Hän koordinoi Lisää osaajia ja osaamista Satakuntaan (LISKO) -hankkeen Diakonia-ammattikorkeakoulun osatoteutusta.

Artikkelit